Norway Cup

SAMMENDRAG

Norway Cup er verdens største fotballturnering for gutter og jenter fra 10-19 år. Det ble arrangert for første gang i 1972 og finner sted hvert år. I gjennomsnitt deltar over 1450 lag fra over 50 nasjoner hvert år. Turneringen bringer forskjellige land fra forskjellige kulturer sammen for å spille fotball, og bidrar til å skape et mulig miljø for kulturell integrasjon og vennskap med stor erfaring blant deltakerne. I tillegg inviterer Norway Cup barn, som kommer fra deler av verden der deltakelse i en fotballturnering ikke er en del av hverdagen.

Samarbeid med partnere

Norway Cup har en lang tradisjon når det gjelder samarbeid med viktige verdiorienterte organisasjoner og veldedige organisasjoner. Mange institusjoner bidrar til Norway Cups verdiprofil enten ved å støtte turneringen eller ved å gi støtte til å bringe lag til Norge.

Sterkt frivillig engasjement

Statistikken viser at mer enn 1000 av de 2000 medlemmene i arrangørklubben, samt 300 foreldre/nære familiemedlemmer, jobber som frivillige hvert år. Deres innsats utgjør over 45 000 frivillige timer hvert år.

En kulturfestival

Kulturutveksling er en stor del av Norway Cup, og det arrangeres ulike aktiviteter. Åpningen av turneringen markerer Norway Cup Show med populære internasjonale og norske artister, som alltid starter med en fargerik parade. Paraden ledes av montert politi, flaggstenger, et marsjorkester og etterfulgt av Norway Cup -deltakerne iført lagtrøyer. På kulturscenen kan deltakende lag som har meldt seg på, uttrykke sin kultur med sang, dans og andre underholdningselementer.

Fremme olympisk arv

Programmet tar sikte på å fremme varige verdier som er kjernen i de olympiske leker: fred, respekt, fair play og vennskap. Ofte læres deltakerne å bli “vennskapstrenere” slik at de kan være gode forbilder for andre unge mennesker. I 2012 ble “Handshake for Peace”, et spesielt håndtrykk mellom dommeren og lagkapteinerne etter kampen, introdusert for første gang på Norway Cup. Dette norske konseptet er et resultat av samarbeidet mellom Nobels fredssenter og Norges fotballforbund og er nå også introdusert av FIFA på egne arrangementer.

Gi lik tilgang til sport

Gjennom Norway Cup økes bevisstheten om kulturell integrasjon og andre sosiale spørsmål som å bekjempe rasisme og diskriminering. For de inviterte lagene fra vanskeligstilte områder i verden er Norway Cup en opplevelse som er ulik alle andre og gir deltakerne muligheten til å samhandle med andre kulturer og skape nye vennskap.

HVORDAN KOMMUNISERES PROGRAMMET?
Ulike kommunikasjonskanaler brukes for å promotere turneringen. Invitasjoner sendes ut til klubber og organisasjoner over hele verden og støttes av kunngjøringer på Twitter, Facebook, Instagram, You Tube, arrangementets nettsted og PR-turer rundt i Norge.