Orienterings- og opplæringsprogrammer

Orientering

Orienteringsprogrammer forbedrer ikke bare hastigheten på hvilke ansatte er i stand til å utføre jobbene sine, men hjelper også ansatte med å tilfredsstille sine personlige ønsker til å føle at de er en del av organisasjonens sosiale struktur. HR-avdelingen orienterer generelt nykommere til brede organisatoriske problemstillinger og frynsegoder. Veiledere fullfører orienteringsprosessen ved å introdusere nye ansatte for kolleger og andre involverte i jobben. En kompis eller mentor kan bli tildelt for å fortsette prosessen.

Treningsbehov

Bare å ansette og plassere ansatte i jobber sikrer ikke suksess. Faktisk kan selv fastansatte trenge opplæring på grunn av endringer i forretningsmiljøet. Her er noen endringer som kan signalisere at nåværende ansatte trenger opplæring:

Introduksjon av nytt utstyr eller prosesser
En endring i den ansattes arbeidsansvar
Et fall i en ansatts produktivitet eller i kvaliteten på produksjonen
En økning i sikkerhetsbrudd eller ulykker
Et økt antall spørsmål
Klager fra kunder eller kolleger
Når ledere bestemmer seg for at deres ansatte trenger opplæring, må disse lederne utvikle klare opplæringsmål som skisserer forventede resultater. Disse lederne må også være i stand til å tydelig kommunisere disse målene til ansatte.

Husk at trening bare er ett svar på et prestasjonsproblem. Hvis problemet er mangel på motivasjon, en dårlig utformet jobb eller en ytre tilstand (som et familieproblem), er det ikke sannsynlig at trening vil gi mye hjelp.

Typer trening

Etter at spesifikke opplæringsmål er etablert, bør treningsøkter planlegges for å gi den ansatte en mulighet til å nå sine mål. Følgende er typiske opplæringsprogrammer levert av arbeidsgivere:

Grunnleggende lese- og skriveopplæring.

Nitti millioner amerikanske voksne har begrensede leseferdigheter, og rundt 40 millioner kan lese lite eller ikke i det hele tatt. Fordi de fleste arbeidsplasskrav krever et lesenivå i tiende eller ellevte klasse (og omtrent 20 prosent av amerikanere mellom 21 og 25 år kan ikke lese på en åttende klasse), må organisasjoner i økende grad tilby grunnleggende lese- og skriveopplæring i områdene lese- og matematikkferdigheter til sine ansatte.

Teknisk trening.

Ny teknologi og strukturelle design har økt behovet for å oppgradere og forbedre ansattes tekniske ferdigheter i både funksjonær- og blåsnippjobber.

Trening av mellommenneskelige ferdigheter.

De fleste ansatte tilhører et arbeidslag, og deres arbeidsprestasjoner avhenger av deres evner til å samhandle effektivt med sine medarbeidere. Trening av mellommenneskelige ferdigheter hjelper ansatte med å bygge kommunikasjonsferdigheter.

Opplæring i problemløsning.

Dagens ansatte jobber ofte som medlemmer av selvstyrte team som er ansvarlige for å løse sine egne problemer. Opplæring i problemløsning har blitt en grunnleggende del av nesten enhver organisatorisk innsats for å introdusere selvstyrte team eller implementere Total Quality Management (TQM).

Mangfoldstrening.

Som et av de raskest voksende treningsområdene, øker mangfoldstrening bevisstheten og bygger kulturell sensitivitetsferdigheter. Bevisstgjøringstrening forsøker å skape forståelse for behovet for, og meningen med, å forvalte og verdsette mangfold. Ferdighetsbyggende opplæring lærer ansatte om spesifikke kulturelle forskjeller på arbeidsplassen.

Treningsmetoder

Mesteparten av opplæringen foregår på jobben på grunn av enkelheten og lavere kostnad ved opplæringsmetoder på jobben. To populære typer trening på jobb inkluderer følgende:

Jobb rotasjon.

Ved å tildele mennesker ulike jobber eller oppgaver til ulike personer på midlertidig basis, kan arbeidsgivere legge til variasjon og utsette folk for avhengigheten som en jobb har av andre. Jobbrotasjon kan bidra til å stimulere folk til høyere nivåer av bidrag, fornye folks interesse og entusiasme, og oppmuntre dem til å jobbe mer som et team.

Mentorprogrammer.

En ny ansatt lærer ofte jobben sin under veiledning av en erfaren veteran. I fagene kalles denne type opplæring vanligvis for læreplass. I funksjonærjobber kalles det et coaching- eller mentorforhold. I hver jobber den nye medarbeideren under observasjon av en erfaren arbeider.