Effekt av løpskurve på løpetider

Sprint rundt en sving (som for 200 m og 400 m løp) er kjent for å gi lengre løpstid enn om løpet ble kjørt på rett bane. Dette skyldes sentripetalkraften som oppleves av løperen når han går rundt svingen. Dette har effekten av å redusere kraften som er tilgjengelig for løperen for å drive seg rundt banen. Som forventet er denne effekten mer uttalt jo mindre svingradiusen er. Derfor har vi den vanlige klagen fra løpere om at innerbanen er “for stram”.

Figuren under viser kontaktkreftene som virker mellom løperens fot og den buede banen. Svingradius er R.

Å løpe rundt en sving tvinger løperen til å produsere en sentripetalkraft Fc for å opprettholde sin buede løpebane rundt banen. Denne sentripetalkraften kommer i tillegg til kraften som er nødvendig for å drive ham tangentielt langs sporet, som er Ft. Den totale kraften F (utøvd av sporet på løperen) har komponentene Ft og Fc.

I referanse [3] bestemmer forfatterne at en løper i bane 1 (den innerste banen) ville løpe de 200 m på 19,72 sekunder, mens han i bane 8 (den ytterste banen) ville løpe den på 19,60 sekunder. Dette er en stor tidsforskjell og gir seg utslag i en avstand på ca 1 meter ved målstreken. Siden mange løp er vunnet eller tapt på bare centimeter, er dette en veldig betydelig forskjell. Det skal imidlertid påpekes at sprintere heller ikke anser bane 8 for å være den mest fordelaktige siden de, på grunn av de forskjøvne startene, ville løpe halve løpet foran de andre løperne, noe som setter dem i en psykologisk ulempe ved å ikke være det. kunne se hva de andre løperne gjør.

Effekt av banemateriell på kjøretider

Det er mulig å senke verdensrekorden kjøretider ved å velge et optimalisert banemateriale. Et optimalisert spor vil ha en viss stivhet innebygd, basert på de mekaniske egenskapene til den menneskelige løperen. Sporstivheten er omtrent som stivheten til en fjær. Og stivheten skal ikke være for mye eller for liten. Det må falle innenfor et optimalt område. Denne optimale rekkevidden bør være slik at under et løperfotslag absorberer banen effektivt energi (under penetrasjonsstadiet), og frigjør den samme energimengden (under returstadiet).

Jeg har tilgjengelig en e-bok på 10 sider, i PDF-format, som gir mer informasjon om fysikken til løping, basert på en litteraturgjennomgang. Den inkluderer de matematiske ligningene i tilfelle 1 og 2, de matematiske ligningene for å løpe rundt en kurve, og en matematisk ligning for å forutsi langdistanseløperekorder for avstander større enn 2000 m.

En trinn-for-trinn-guide til tempoløp

Tempoløp er fordelaktige for praktisk talt alle løpere – fra milere til maratonløpere, tempo er nesten allestedsnærværende. På college løp vi tempoløp under langrenn da vi trente for 8 km distansen. Vi kjørte dem også under basisfasen for innendørs og utendørs bane (selv om jeg fokuserte på distansene 3 km og 5 km).

Og selvfølgelig er de en stift for løpere over lengre avstander som trener for maraton og utover.

Hvorfor er Tempo Run så gunstig?

Det er to hovedgrunner til at tempotrening er så nyttig. For det første øker tempoløpene laktatterskelen din. Siden du løper på eller nær terskeltempoet ditt, blir kroppen din mer effektiv til å fjerne laktat.

Treningsvitenskap har lært oss at laktatterskeltempo er en fantastisk indikator på løpeprestasjoner. Jo raskere du kan løpe mens du fortsatt renser laktat, jo raskere vil du kunne løpe.

Men det er også et betydelig mentalt aspekt også: de er harde, stressende og mentalt slitsomme. Tempo-treninger lærer deg å håndtere følelsene dine når løping blir vanskelig.

Vedvarende tempoløp

Denne treningen inkluderer en blokk med løping i tempo. Det kan være 20 minutter eller 3 miles, men det er ingen pause eller restitusjon midt i anstrengelsen.

Et enkelt eksempel er en trening som denne: 7 miles med miles 3-5 i tempotempo. Her har du et 7-mil med de midterste 3 mil i tempo.

Vedvarende tempoløp bør begrenses til omtrent 40 minutter – lenger og innsatsen blir for vanskelig, på grensen til en løpsinnsats.

Løpere som ikke har kjørt noen tempoløp (eller som kanskje kommer tilbake til å løpe etter en skade eller lang pause fra trening) bør starte med 10-15 minutter med tempoløp før de gradvis øker varigheten av løpeturen.

Tempo repetisjoner

Denne treningsøkten ligner på intervaller, bortsett fra at de gjøres i ditt tempo. Restitusjonen holdes på korte 60-90 sekunder og repetisjonene er generelt lengre.

Et eksempel er 7 miles: 3 x mil i tempotempo med 90 sek joggetrening. Denne treningsøkten er veldig lik det vedvarende tempoet nevnt ovenfor, bortsett fra at vi inkluderer en kort restitusjon etter hver tempomil.

Repetisjoner i tempo kan kjøres litt raskere enn tempoet siden restitusjonen vil bidra til å fjerne mer laktat. Selv om det er best å tempoe deg selv konservativt i stedet for for fort.

Mange programmer vil få deg til å gå fra temporepetisjoner til vedvarende tempoløp. Først må du være komfortabel med å gjøre en viss kjørelengde i tempoinnsats (for eksempel 3 miles), og det sekundære målet er å få deg til å gjøre 3 miles kontinuerlig i tempotempo.

En analyse av løpeteknikk

Dytte av

Nøkkelhandlingen som skjer i push-off er ankelleddforlengelse. Push-off er ikke, som vanlig antatt, forårsaket av at setemuskler og hamstrings er involvert i hofteleddsforlengelse eller at quadriceps driver kneleddekstensjon. Observer ankelleddet i rammer 6-9, og du kan se at det går gjennom et betydelig bevegelsesområde.

Ankelleddforlengelse bør skje når støttebenet er bak kroppen. Hvis ankelleddet forlenges tidlig – når kroppen din rett over foten under støttefasen – vil du projisere kroppen mer oppover i stedet for fremover. Som et resultat vil løpeturen din være mer opp og ned i stedet for å forbli i utgangspunktet jevn og bevege seg horisontalt.

Hvis du ser nøye på sekvensen til Lauren, vil du se at det er en opp-og-ned-bevegelse. Dette indikerer at den store kraftpåvirkningen skjer når kroppen hennes er nesten over støttebenet i stedet for lenger ut foran støttebenet. Dette er typisk for de fleste langdistanseløpere og regnes vanligvis som en indikasjon på effektiv løping. I dette tilfellet driver kraften fra ankelleddets forlengelse fortsatt for det meste fremover, ikke oppover.

Under push-off vil du legge merke til at Lauren opprettholder en lett fleksjon i kneleddet (rammer 1,8), noe som er effektivt og hjelper med å holde kraften horisontal i stedet for vertikal. Nær slutten av avskyvningen (ramme 3, 9) ser det ut til at det er noe hofteforlengelse, men dette skyldes rotasjonen av bekkenet. Under den innledende støttefasen er det ingen ryggbue og hun sitter lett på huk med noe ryggradsfleksjon (ramme 7, 14), deretter roterer bekkenet fremover slik at det blir en lett bue i korsryggen. Krokhandlingene er nødvendige for å hjelpe til med å absorbere noen av landingskreftene.

Knedrift

Etter hvert som fraskyvingen finner sted, drives det frie (svingbenet) kneet fremover via hoftefleksjon. Denne handlingen er vanligvis kjent som kne- eller lårdrevet. Det spiller en viktig rolle i forhold til å opprettholde eller øke skrittlengden. Hos de fleste løpere på 5000 m kjøres låret fremover slik at det stiger ca. 40 til 50 grader til vertikalen. Lauren overskrider dette området, noe som vanligvis er en indikasjon på en raskere løpetur (rammer 2, 9). Hun presser det noe fortere enn 5000 m tempo her, og det ekstra kneløftet ville kostet litt energi i et lengre løp.

Merk at kneet drives fremover, ikke oppover, slik at du får horisontal hastighet fremfor vertikal høyde. Jo mer vertikal avskyvningen din er, jo mer energi bruker du og jo raskere får du tretthet. Det har blitt anslått at hvis du hever tyngdepunktet ditt med bare 1 cm på hvert trinn i maraton, ville du ha brukt en mengde energi som tilsvarer å klatre i Empire State Building.

Metodikk – Forskningsdesign og metoder

Intervjuer

Dette er en kvalitativ studie som er avhengig av intensive, personlige intervjuer. Tilnærmingen faller inn i det konstruktivistiske paradigmet, klassifisert av Hatch (2002). Kunnskap fra denne studien betraktes som sosialt konstruert i samspillet mellom intervjueren og intervjuobjektene gjennom spørsmål og svar, og gjennom transkripsjon, analyse, tolkning og rapportering (jf. Eliasson, 2015). Intervjuguiden vår var delvis basert på spørsmål fra Martindale et al. (2007), men ble vesentlig endret for å inkludere domenespesifikke forskningsspørsmål og for å passe den norske konteksten. For å ha mest fokus på uttalelsene til informantene, var utformingen av intervjuguiden temabasert med problemstillinger i vanlig rekkefølge og kun med åpne spørsmål (Jacobsen, 2005). Intervjuguiden fokuserte på følgende hovedemner: kjennetegn ved talent; betydningen av treneren og miljøet (som identifisert i talentmodellen til Gagné (1995)); talentidentifikasjon og alder; og mangfold kontra tidlig spesialisering. Trenerne ble ikke stilt noen spørsmål om hvordan de forsto de norske CRs-reglene, inkludert hovedprinsippene i CRC direkte, men svarene deres blir undersøkt og analysert i lys av barnas rettighetsperspektiv.

Forintervju

Før implementeringen ble det innhentet tilbakemelding på intervjuguiden fra fem kolleger fra sportsavdelingen til den første forfatteren, som alle var spesialister innen friidrett på tertiært nivå med flere års erfaring både innen forskning og utvikling (FoU) innen feltet og i coaching på høyere nivåer. De hadde ingen seriøse innvendinger mot spørsmålene, og det ble bare gjort mindre justeringer. Denne prosessen bidro til en validering av vårt design, metodikk og intervjuguide.

Valg av deltakere

Forskningsdeltakerne var sportsveiledere valgt i henhold til følgende kriterier: (1) erfaring med talentutvikling blant unge idrettsutøvere i alderen 5-15; og (2) betraktet som ekspertbusser med erfaring fra coaching i det minste distriktsnivå. Med hjelp fra nif ble totalt åtte trenere, syv menn og en kvinne, valgt: to fra fotball (fotball), to fra svømming, to fra gymnastikk og to fra ski. Grunnen til å begrense fokuset til disse idrettene var at diskusjoner om talent og talentutvikling i Norge ofte er knyttet til disse idrettene. Informert samtykke ble innhentet. I samsvar med reglene som er utarbeidet av Norsk samfunnsvitenskapelige datastandarder (nsd), ettersom ingen personopplysninger ble samlet inn, ble det ikke gitt et etisk godkjennelsesskjema. For å sikre informantenes anonymitet er ikke informasjon om kjønn og alder til hver enkelt inkludert. Mens deltakerne alle er ansett som profesjonelle trenere, jobber de fleste deltid som trener og har også andre heltidsjobber. Det praktiske utvalget av deltakere ble tilrettelagt av nif gjennom telefonforespørsler.

Norway Cup

SAMMENDRAG

Norway Cup er verdens største fotballturnering for gutter og jenter fra 10-19 år. Det ble arrangert for første gang i 1972 og finner sted hvert år. I gjennomsnitt deltar over 1450 lag fra over 50 nasjoner hvert år. Turneringen bringer forskjellige land fra forskjellige kulturer sammen for å spille fotball, og bidrar til å skape et mulig miljø for kulturell integrasjon og vennskap med stor erfaring blant deltakerne. I tillegg inviterer Norway Cup barn, som kommer fra deler av verden der deltakelse i en fotballturnering ikke er en del av hverdagen.

Samarbeid med partnere

Norway Cup har en lang tradisjon når det gjelder samarbeid med viktige verdiorienterte organisasjoner og veldedige organisasjoner. Mange institusjoner bidrar til Norway Cups verdiprofil enten ved å støtte turneringen eller ved å gi støtte til å bringe lag til Norge.

Sterkt frivillig engasjement

Statistikken viser at mer enn 1000 av de 2000 medlemmene i arrangørklubben, samt 300 foreldre/nære familiemedlemmer, jobber som frivillige hvert år. Deres innsats utgjør over 45 000 frivillige timer hvert år.

En kulturfestival

Kulturutveksling er en stor del av Norway Cup, og det arrangeres ulike aktiviteter. Åpningen av turneringen markerer Norway Cup Show med populære internasjonale og norske artister, som alltid starter med en fargerik parade. Paraden ledes av montert politi, flaggstenger, et marsjorkester og etterfulgt av Norway Cup -deltakerne iført lagtrøyer. På kulturscenen kan deltakende lag som har meldt seg på, uttrykke sin kultur med sang, dans og andre underholdningselementer.

Fremme olympisk arv

Programmet tar sikte på å fremme varige verdier som er kjernen i de olympiske leker: fred, respekt, fair play og vennskap. Ofte læres deltakerne å bli “vennskapstrenere” slik at de kan være gode forbilder for andre unge mennesker. I 2012 ble “Handshake for Peace”, et spesielt håndtrykk mellom dommeren og lagkapteinerne etter kampen, introdusert for første gang på Norway Cup. Dette norske konseptet er et resultat av samarbeidet mellom Nobels fredssenter og Norges fotballforbund og er nå også introdusert av FIFA på egne arrangementer.

Gi lik tilgang til sport

Gjennom Norway Cup økes bevisstheten om kulturell integrasjon og andre sosiale spørsmål som å bekjempe rasisme og diskriminering. For de inviterte lagene fra vanskeligstilte områder i verden er Norway Cup en opplevelse som er ulik alle andre og gir deltakerne muligheten til å samhandle med andre kulturer og skape nye vennskap.

HVORDAN KOMMUNISERES PROGRAMMET?
Ulike kommunikasjonskanaler brukes for å promotere turneringen. Invitasjoner sendes ut til klubber og organisasjoner over hele verden og støttes av kunngjøringer på Twitter, Facebook, Instagram, You Tube, arrangementets nettsted og PR-turer rundt i Norge.

Hvorfor orientering er hot!

Så du visste ikke at det var varmt gjorde du?

Vet du hva orientering er? Det er en av de mest spennende aktivitetene som er tilgjengelige for friluftsentusiaster i alle aldre, og her er de gode nyhetene – det er billig. Hvis du liker å tilbringe tid ut av dørene, og du ønsker å bryte ut av din vanlige rutine, Orienteering kan være utfordringen du har håpet på. Tusenvis av menn, kvinner og barn rundt om i landet er avhengige av orienteringens mentale og fysiske rush. La oss finne ut hvorfor.

Først av alt, hva er orientering?

Orientering er en utendørs sport hvor du bruker et kart og et kompass for å finne veien gjennom en langrennsløype enten rolig eller konkurransedyktig. Slik fungerer det i utgangspunktet: Ved å bruke bare et kompass og et kart, vil deltakerne flytte fra ett kontrollpunkt til et annet til de når slutten av kurset. Hver deltaker – en orienteringsenhet – bruker en spesiell enhet, en unik en er plassert på hvert kontrollpunkt, for å markere sin scorecard dermed beviser at de faktisk har besøkt de nødvendige kontrollpunkter. Orienteringspekeren som når målstreken først, med alle kontrollpunkter besøkt, er vinneren. Høres lett ut, ikke sant? Så hva er fangsten?

Det er to hovedutfordringer for sporten.

Først er ruten ikke merket. Derfor må orienteringspekeren personlig navigere fra kontrollpunkt til kontrollpunkt ved hjelp av bare et kompass og et kart. For å lykkes med å gjøre dette, vil du alltid trenger å vite hvor langt du har reist og i hvilken retning. Deres kart, gitt på arrangementet, gir detaljert informasjon om terrenget som åser, landemerker, vannmasser og andre hindringer. For det andre, for å lykkes i orientering, trenger orienteringen gode kartleseferdigheter, evnen til å fokusere mentalt og evnen til å ta beslutninger. Hvis arrangementet er konkurransedyktig, gjøres alt dette så fort som mulig.

Den mest populære typen orientering er Foot Orienteering – forkortet som Foot-O – og det er en olympisk sport. Fot-O-utøvere i verdensklasse har vanligvis utholdenhets- og styrkeegenskaper som ligner på maratonløpere. Andre orienteringstyper inkluderer terrengsykkel, ski, løype og nattorientering. For å finne ut mer informasjon om orientering i byen din, kontakt USAs orienteringsforbund eller besøk vårt online utdanningssenter. Konkurranseorientering har blitt kalt “tenkende sport” og har blitt sammenlignet med “løping mens du spiller sjakk.”

Med orientering vil du forbedre dine problemløsningsferdigheter, dine beslutningsferdigheter, og du vil presse deg selv til nye nivåer av prestasjon. Alt mens du har det gøy. Mens fritid Orientering er ikke på langt nær så fartsfylt eller så trykkpakket som konkurransedyktig orientering, vil du fortsatt få et adrenalinrush når du har funnet veien gjennom kurset – og det er derfor orientering er Hot! Bruk denne informasjonen, så får du den riktig første gang. Få utendørs!

Utendørs moro om sommeren

Denne artikkelen diskuterer moro i solen ved å svømme i bassenger, ved å spille spill og ved å lage et deilig måltid på et utekjøkken.

Sommeren er en utmerket tid for moro i solen. Selvfølgelig må du være skeptisk til hudkreft, men det er lett bekjempet med en SPF solkrem på minst 15. Likevel, hvis du har noen elementer, kan du være vert for flotte fester.

Det første som ville være utmerket å ha er et svømmebasseng.

Inviter så mange mennesker over som vil passe komfortabelt i bassenget og svømme, svømme, svømme! Bare pass på at du ser barna så de ikke faller inn og drukner! Ta aldri øynene av barna rundt svømmebassenger. Men la oss ikke være sykelige. Vi snakker om moro i solen, tross alt. Familie, venner og naboer vil virkelig nyte sin tid i bassenget!

En annen ting å ha på hånden er minst ett spill eller sport for folk å spille. Kanskje du vil legge til et volleyballnett i hagen din. På denne måten kan folk enten spille det eller badminton og ha det gøy. Et hvilket som helst antall mennesker kan spille spelacasino.com; opptil 4 om gangen kan spille badminton. Begge er utrolig hyggelig og gir mye trening.

Du kan også sette opp en krokket kurs, en hestesko pit eller en bocce ball område.

Disse spillene er også morsomme og friske, og jo flere spill du har, jo morsommere vil folk ha fordi de kan spille sine favoritter. Faktisk er dette en fin måte å bringe folk sammen, dele spillene. Spesielt barn vil elske dette og vil dele som de aldri har delt før.

For å lage mat til gjestene dine, bør du ha et utekjøkken.

En slik glede vil tillate deg å grille fantastiske godbiter for dine gjester. Tenk deg å ha BBQ øyer i hagen din! Du vil ikke bare kunne servere deilig mat hvis du har en, men du vil også kunne tilby cocktailer, rydde opp og holde maten frisk hvis du legger til en utendørs vask, kjøleskap, en bar, en kegerator, skap og skuffer. Du trenger aldri å løpe inn hvis du utstyrer bbq øyene med alle disse statister! Og med et utekjøkken kan du mate følget ditt – noe de helt sikkert vil sette pris på.

Noen av disse sommeraktivitetene vil bringe familien sammen, hvis du har problemer med å runde dem opp som er ganske vanlig i disse dager. For eksempel er barnet ditt opptatt med etter skoleaktiviteter, tenåringen din er bekymret for STs og hvilken høyskole hun vil komme inn i eller kanskje ha en deltidsjobb eller spille sport. Din betydelige andre kan være en arbeidsnarkoman du knapt får se. Vel, du kan friste dem med alle disse tingene – spesielt et deilig måltid på et utekjøkken! Bånd som du spiser sammen, diskuterer dine dager og selv krangler som søsken vil. Nyt det fordi i disse dager, spise som en enhet er en sjelden ting faktisk.

Så ta deg tid til å få mest mulig ut av sommeren. Du vil ha en fantastisk tid, få venner med naboer, nyte tid med vennene dine og viktigst, bånd med familien din. Hva kan vært bedre?

Det er en alder for utendørs sport

Ifølge den nyeste informasjonen vil den første utendørs sportsbutikken til Adidas bli åpnet i Kina. I tillegg til Adidas, noen sportsmerker er også tenkt å gå inn utendørs sportsmarkedet over hele landet. Nå, etter noen eksperters mening, er situasjonen for utendørs idrettsbane relativ optimistisk. Som spigot av Tyskland sportsmerker, Adidas startet sine utendørs produkter sektorer i 1991, til tross for sin fordel av den største salgsnettverk i verden, sin utendørs produkter virksomhet i årevis har ikke vært så velstående. De siste nyhetene avslørte at Adidas annonserte at de ville åpne sin første utendørsbutikk i Kina.

Redusert kontakt mellom personer

I denne forbindelse, utendørs produkter avdelingsleder Rolf Reinschmidt i Adidas sa i et intervju “I fjor oppnådde Adidas en fremragende salgsytelse som var opp til 300 millioner euro, en økning på 40% i samme år. Det antas at å åpne den første Adidas utendørs produkter butikken i Kina er et riktig valg for Adidas å gå inn i utendørsmarkedet i runden. I tillegg til Adidas, Taiya aksjeselskap som inneholder den viktigste virksomheten av sportssko eneste forskning og utvikling, produksjon og salg sa at det også ville helt investere i byggingen av RAX utendørs sports merkevare prosjekt av datterselskapet, den estimerte investeringen var 46.4988 millioner Yuan, hvorav programvare og maskinvare og andre fasiliteter kostnader er 6,38 millioner Yuan , 40.118.800 Yuan likviditet.

Tilsvarende, Lung Tak

Gruppe hvis opprinnelse er innen utenrikshandel behandling med sitt nye etablerte utendørs utstyr i navnet på merkevaren, innkalt dusinvis av partnere over hele landet for å forhandle for å endre til det innenlandske utendørs utstyr markedet. Faktisk, viser optimisme på utendørs sportsmarkedet samtidig for Taiya og Lung Tak Group er ikke et innfall. I begynnelsen av juni i år hadde Taiya-aksjer allerede utstedt en rapport med tittelen Analyse av utendørs utstyrsmarked og konkurransepotensial av Taiya, der det ble funnet ut at det kinesiske utendørsmarkedet var i en bullish trend, og at utendørs sportsutstyr markedet ville vokse med en hastighet på 50% hvert år, og de potensielle toppene av det kan gå utover 10 milliarder Yuan. Det er ingen tvil om at med den jevne veksten av økonomien, har utendørs sportsindustrien satt opp en fil i løpet av våren av utviklingen. Relevante eksperter påpekte at friluftsliv er mer enn en populær trend, det er også en viss skala av industrien på spedbarnsstadiet som er avhengig av bevegelsen selv, men også på bevegelsen har innflytelse som helhet, kjent som “industrikjede”. Men han innenlandske sko bedrifter er ikke perfekt i sine utendørs sportssko og klær industrien, og minoriteten av dem spesialiserer seg på utendørs sport funksjonelle stoffer og utnyttelse av utendørs sportssko materialer, og det er ingen dannelse av klyngen effekt. Statistikk viser at i 2001, omfanget av utendørs sportsutstyr markedet i Kina var bare fire eller fem millioner Yuan, men i 2006 det overraskende hoppet til 2,6 milliarder Yuan, en gjennomsnittlig årlig vekstrate på mer enn 100%. I 2010 kinesiske utendørs utstyr salg nådde 6 milliarder Yuan til 8 milliarder Yuan, som var forventet å nå 10 milliarder Yuan i 2011 Nå, selv om salgsskalagapet mellom individuelle bedrifter er relativt stort, øker utendørs sportsmarkedet i Kina med en høy hastighet på 30% hvert år og investeringen av det innenlandske utendørs sportsmarkedet og forbrukergrupper utvikler seg raskt, derfor vil salgsskalaen mellom utendørs sportsmerker og tradisjonelle sportsmerker bli redusert gradvis. I dag har utendørssport allerede kommet seg ut av det eneste området av voksne, mange Quanzhou sko bedrifter, som Cardway, Mingwei også åpnet sine egne utendørs sportsbutikker med sikte på å gå inn i ungdommens utendørs utstyr segmentet basert på som de håper å skape sine egne merkevarer i denne bransjen. I sammenheng med justering og transformasjon, å ha et stort utviklingsrom av ytre sportsprodukter markedet blir valg av sportsmerker.

Typer spill for å underholde deg

Å spille spill er en viktig og fremst viktig del av livet vårt, og et barn er avlet opp til å spille spill med glede. Kjærligheten til å spille spill skaper i dem den sportslige ånd eller sportsmanship som er den rette ånden der spill som skal spilles.

Ånden er godt uttrykt av en kjent forfatter som

Sportsånd består av ulike elementer som fair play, entusiasme og et sterkt ønske om å vinne foruten generøsitet til motstandere og å holde ro og tålmodighet under alle omstendigheter, selv i tilfelle nederlag. Snarere bør han oppriktig gratulere sin triumferende motstander og vise ingen tegn til ydmykelse eller vexation.

Det er mange spill å spille, og de er bredt delt inn i utendørs og innendørs spill. Utendørsspillet betyr ikke å bli spilt utendørs, men dekker spill som svømming, bordtennis og badminton også som spilles innenfor vegger, men betyr bredt spillene som inneholder mye fysiske anstrengende egenskaper. Dermed er spill som trenger fysisk styrke utendørs spill og spill som har mye innvirkning av mentale vibes innendørs spill som dekker spill som sjakk og andre brettspill, kortspill, puslespill, og nå viktigste on-line spill som dekker kasinospill, dataspill etc.

Dessuten er det andre sett med spill å spille som har blitt bredt delt inn i begrensede og uendelige spill. Når et spill spilles med det formål å vinne er den begrensede, og et uendelig spill spilles med det formål å fortsette å spille. Spill som å spille ping ball, dataspill som Mario, Challenge Games, Tetris, Super Combat, Bubbles, og Snakes etc.

Underhold deg selv med spill

Deretter er det spill å spille basert på samarbeid og er delt inn i samarbeidsspill og ikke-samarbeidende spill. Spillene som fokuserer på interaksjon og moro i stedet for fremmedgjøring og konkurranse er definitivt samarbeidsspill. Selv om det alltid er en konkurranse involvert, men utfallet er ikke miste eller sitte ute.

Deretter kan spill å spille deles inn i en annen gruppe basert på initiativ for å lære lederegenskaper og vekst av problemløsningsferdigheter og tillit blant spillergrupper. Disse spillene øker en for å skape samfunnsendring og kraftig og meningsfylt gevinst for samfunnet eller gruppen. For det meste er disse spillene utfordringer eller løse problemer eller gjøre noen aktiviteter.

Spill å spille kan variere på grunnlag av mål, mål, slags spill og sett av gruppe etc. men alle fører til moro, underholdning og styrke til å vinne i tillegg til fysisk så vel mental boost.

Utendørs innstilling

En ekstraordinær utendørs setting kan uten mye av en strekning legge til en appell eller til ditt tidligere eksisterende sted eller område. En utendørs setting kan inneholde mange ting som barnehage, veranda, gamle brønner, møbler, tepper og vindusbokser, etc.

Innstillinger for utendørs sykling

En ekstraordinær utendørs setting kan uten mye av en strekning legge til en appell eller til ditt tidligere eksisterende sted eller område. En utendørs setting kan inneholde mange ting som barnehage, veranda, gamle brønner, møbler, tepper og vindusbokser, etc.

På sjansen for at du har en ekstraordinær utendørs engasjerende sone, vil det fange oppmerksomheten til de besøkende og bli til et ekte argument. Deser, kan du til og med få naboene til å tigge deg. Generelt vil det bygge stilen på hjemmet ditt ikke akkurat en ekstraordinær show-stopper eller en utmerket husholdningselement.

Når du søker etter en utendørs innstilling det mest bemerkelsesverdige behovet bør være kvaliteten på materialene. Erindre at disse møblene vil gå gjennom sine dager blir presentert for det brutale klimaet. Hvis du velger et billigere materiale, vil det se gammelt og lite til å tilspisere i en kort tidsramme. På det tidspunktet vil du kjøpe en annen utendørs innstilling før du vet det.

På sjansen for at du har mange gamle vindusbokser og brønnfjærer, er behovet for stor betydning erstattet dem med nye. Dette vil positivt gi en kosmetisk touch opp til hele engasjerende territorium. Snakk med en spesialist og se etter noen råd om disse spørsmålene. Det kan hjelpe deg mye. Fra din ende kan en bestrebelse gjøres for å forbedre plenen din.

Ta et stikk på å sette knapt noen sidebord til utendørsinnstillingen din.

Mens du slapper av ved bassengkanten, kan disse bordene holde en mugge med solbrun. Det kan også brukes som et sted å holde radioen. Langs disse linjene, på en måte, vil det garantere at mens utendørs innstillingen er nær stor, kan du utlede noen fordeler ut av det.

Ta de nødvendige skritt for å garantere at din engasjerende opplevelse er en klasse atskilt. I tilfelle at du har et utmerket hus og ikke alt det utsøkte ute, vil det stikke ut i motsetning til alt annet. Likevel, mer kritisk kan dette gi hjemmet ditt et ekstra rom i de varmere månedene og virkelig øke estimeringen av hjemmet ditt.